Xuemei Li

Xuemei Li

Partner, PwC China

Contact details

Tel: +[86] (10) 6533 2927

Email

Follow us