Yansheng Wu

Yansheng Wu

Partner, PwC China

Contact details

Tel: +[86] (10) 6533 5906

Email

Follow us